เกี่ยวกับเรา

บริษัท หัวหินสาร จำกัด เป็นสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจ ด้านสิ่งพิมพ์ให้บริการโดยเริ่มตั้งแต่ งานออกแบบ งานพิมพ์ งานปั้ม งานพับ และงานเย็บ รับทำรับผลิต รับพิมพ์ โบรชัวร์ โปสเตอร์ ใบปลิว ซอผ้าป่า ใบฎีกา ถุงกระดาษ ซองกฐิน โปสการ์ด สติกเกอร์ แผ่นพับ กล่องกระดาษ พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเป็นเล่ม ใบส่งสินค้าใบส่งของชั่วคราว บิลเงินสด ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ หนังสือสวดมนต์ แผ่นพับบทสวดมนต์ ป้ายสินค้า ฉลาก หนังสือคู่มือ หนังสือรุ่น สมุดโน๊ต สมุดจดงาน นามบัตร การ์ดงานบวชสวย การ์ดอุปสมบท การ์ดงานแต่ง ถุงกระดาษ เป็นต้น

โรงพิมพ์หัวหินสาร เดิมชื่อ ถาวรการพิมพ์ มีนางสมถวิล สุดสัตย์ เป็นเจ้าของกิจการ ตั้งอยู่เลขที่ 55/6-8 ซอยร่วมเผ่าถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิริขันธ์ รับพิมพ์งานทั่วไปและออกหนังสือพิมพ์เป็นรายปักษ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 โดยใช้ชื่อว่า หนังสือพิมพ์หัวหินสารมีนางสมถวิล สุดสัตย์ เป็นบรรณาธิการเป็นหนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่น ขนาด 10*15 นิ้ว ออกจำหน่ายในเขตอำเภอหัวหิน นางสมถวิลฯ ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์เรื่อยมา จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2528 นางสมถวิลฯ เริ่มเบื่อหน่ายธุรกิจโรงพิมพ์ ด้วยอายุที่มากขึ้น ประกอบกับลูกทุกคนไม่มีใครสนใจธุรกิจโรงพิมพ์เลย จึงตัดสินใจ ขายโรงพิมพ์ ทั้งที่ดิน เครื่องจักและหัวหนังสือพิมพ์หัวหินสารให้กับตระกูลโฆษิตชัยวัฒน์ ตระกูลโฆษิตชัยวัฒน์ เป็นครอบครัวใหญ่มีพื้นฐานมาจากการประกอบอาชีพขายยาในอำเภอหัวหิน นายชูศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์พี่ชายคนโต เมื่อซื้อกิจการโรงพิมพ์ ก็เข้ามาดำเนินกิจการเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ มีนายชูชาติ โฆษิตชัยวัฒน์ น้องชายคนรอง เป็นบรรณธิการบริหารหนังสือพิมพ์ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคนในครอบครัว โดยเฉพาะนายชูชาติ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจากภาวะการขาดทุนในช่วงรับซื้อกิจการ จนกิจการเริ่มดีขึ้นป็นลำดับ จึงมีการสั่งเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น

ด้านหนังสือพิมพ์มีขนาดปรับให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัว เป็นขนาด 15*21 นิ้ว (ขนาดมาตรฐานหนังสือพิมพ์ในบ้านเรา) ต่อมา ปี พ.ศ. 2532 ลูกชายคนรองของนายชูศักดิ์ฯ ซึ่งเรียนจบด้านเภสัชศาสตร์ แต่ชื่นชอบคอมพิวเตอร์ จึงเสนอแนะให้นายชูชาติฯนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเข้ามาแพร่หลายในประเทศไม่นาน(แต่ราคาค่อนข้างแพงในขณะนั้น) ด้วยความต้องการ พัฒนาโรงพิมพ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทางครอบครัวโฆษิตชัยวัฒน์ ได้ตัดสินใจลงทุนอีกครั้งและได้เปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์หัวหินสาร โดยพิมพ์หน้าปกสี่สีตั้งแต่ปีพ.ศ.2536เป็นต้นมาหนังสือพิมพ์หัวหินสาร จำหน่ายเฉพาะในเขตจังหวัดประจวบคิริขันธ์ ปัจจุบัน มีบริษัทหัวหินสาร จำกัด เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่เลขที่ 74/4-5 ถนนแนบเคหาสน์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ และนายชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์ เป็นบรรณาธิการ

Visitors: 4,772