Thailand Web Stat Truehits.net

เกี่ยวกับเรา

บริษัท หัวหินสาร จำกัด เป็นสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจ ด้านสิ่งพิมพ์ให้บริการโดยเริ่มตั้งแต่ งานออกแบบ งานพิมพ์ งานปั้ม งานพับ และงานเย็บ รับทำรับผลิต รับพิมพ์ โบรชัวร์ โปสเตอร์ ใบปลิว ซองผ้าป่า ใบฎีกา ถุงกระดาษ ซองกฐิน โปสการ์ด สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ กล่องกระดาษ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเป็นเล่ม ใบส่งสินค้า ใบส่งของชั่วคราว บิลเงินสด ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ หนังสือสวดมนต์ แผ่นพับบทสวดมนต์ ป้ายสินค้า ฉลาก หนังสือคู่มือ หนังสือรุ่น สมุดโน๊ต สมุดจดงาน นามบัตร การ์ดงานบวชสวย การ์ดอุปสมบท การ์ดงานแต่ง ถุงกระดาษ เป็นต้น

โรงพิมพ์หัวหินสาร เดิมชื่อ ถาวรการพิมพ์ มีนางสมถวิล สุดสัตย์ เป็นเจ้าของกิจการ ตั้งอยู่เลขที่ 55/6-8 ซอยร่วมเผ่า ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับพิมพ์งานทั่วไป และออกหนังสือพิมพ์เป็นรายปักษ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 โดยใช้ชื่อว่า "หนังสือพิมพ์หัวหินสาร" มีนางสมถวิล สุดสัตย์ เป็นบรรณาธิการ ซึ่ง "หนังสือพิมพ์หัวหินสาร" เป็นหนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่น ขนาด 10*15 นิ้ว ออกจำหน่ายในเขตอำเภอหัวหิน

นางสมถวิลฯ ได้ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์เรื่อยมาจนกระทั่งปี พุทธศักราช 2528 นางสมถวิลฯ เริ่มเบื่อหน่ายธุรกิจโรงพิมพ์ และด้วยอายุที่มากขึ้น ประกอบกับลูกทุกคนไม่มีใครสนใจธุรกิจโรงพิมพ์ จึงตัดสินใจขายโรงพิมพ์พร้อมที่ดิน เครื่องจักร และหัวหนังสือพิมพ์หัวหินสาร ให้กับตระกูลโฆษิตชัยวัฒน์ ซึ่งตระกูลโฆษิตชัยวัฒน์เป็นครอบครัวใหญ่มีพื้นฐานมาจากการประกอบอาชีพขายยาในอำเภอหัวหิน นายชูศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ พี่ชายคนโต ได้ซื้อกิจการโรงพิมพ์และเข้ามาดำเนินกิจการเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ โดยมี นายชูชาติ โฆษิตชัยวัฒน์ น้องชายคนรอง เป็นบรรณธิการบริหารหนังสือพิมพ์ ซึ่งนายชูชาติเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจากภาวะการขาดทุนในช่วงรับซื้อกิจการนี้ จนต่อกิจการเริ่มดีขึ้นป็นลำดับจึงมีการสั่งเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น

ด้านหนังสือพิมพ์ ได้มีการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าตัวเป็นขนาด 15*21 นิ้ว (ขนาดมาตรฐานหนังสือพิมพ์ในบ้านเรา) ต่อมาปี พ.ศ. 2532 ลูกชายคนรองของ นายชูศักดิ์ฯ ซึ่งเรียนจบด้านเภสัชศาสตร์ แต่ชื่นชอบคอมพิวเตอร์ จึงเสนอแนะให้นายชูชาติฯ นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเข้ามาแพร่หลายในประเทศไม่นาน(แต่ราคาค่อนข้างแพงในขณะนั้น) ด้วยความต้องการ พัฒนาโรงพิมพ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทางครอบครัว โฆษิตชัยวัฒน์ ได้ตัดสินใจลงทุนอีกครั้ง และได้เปลี่ยนแปลงหนังสือพิมพ์หัวหินสาร โดยพิมพ์หน้าปกสี่สีตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา หนังสือพิมพ์หัวหินสาร จึงได้มีการจำหน่ายเฉพาะในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี บริษัทหัวหินสาร จำกัด เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่เลขที่ 74/4-5 ถนนแนบเคหาสน์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมี นายชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์ เป็นบรรณาธิการ

Visitors: 236,310