ฟากฟ้าเมืองประจวบฯ

เปิด “หนูจวบ Farm Outlet”
คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพสู่มือลูกค้า

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 61 ที่ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดงานศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (หนูจวบ Farm Outlet) ศูนย์ OTOP บ้านพ่อ โดยมี นายอาณัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบฯ นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัด ประจวบฯ นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการ กองบิน 5 พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.หัวหิน นายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง ประธานชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเพชรบุรี/ประจวบฯ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

นายธีรพันธ์ นันทกิจ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน จ.ประจวบฯ เพิ่มอีก 1 แห่ง นับว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรที่มีหน่วยงานภาครัฐมาดูแลให้การสนับสนุนส่งเสริม จัดหาตลาดรองรับผลผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ด้าน นายประสพชัย พูลเกิด กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันต้องเผชิญกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้เกษตรกร ควรมองหาโอกาสและศึกษาหาลู่ทางตลาดใหม่ๆในการทำธุรกิจ เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ศูนย์ OTOP บ้านพ่อ” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเชิญชวนผู้บริโภคให้มาใช้บริการศูนย์ Farm Outlet มากยิ่งขึ้น สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน

Visitors: 4,772