ฟากฟ้าเมืองประจวบฯ

             

              ภายหลังสายตรวจปราบปรามด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง เข้าตรวจค้นตลาดวิสาหกิจชุมชน จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ พบซากสัตว์ป่าคุ้มครอง 7 ชนิด และซากสัตว์ป่าจำนวนมาก กล้วยไม้ป่ากว่า 15,000 ต้น นํ้าหนัก 2 ตัน มีการลักลอบจำหน่ายผิดกฎหมายตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส โดยอ้างว่านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นได้ควบคุมตัวนางมะพิว ซาน อายุ 30 ปี ชาวเมียนมา แม่ค้าขายซากสัตว์ป่าไปดำเนินคดีได้เพียงรายเดียว ไม่แตกต่างจากการสนธิกำลังของหลายหน่วยงานจากนอกพื้นที่ เข้าจับกุมผู้ลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายที่จุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ในรอบหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่หลายครั้ง สามารถตรวจยึดของกลางจำนวนมากไว้เป็นหลักฐาน แต่การจับกุมผู้ต้องหาเพื่อนำไปสอบสวนขยายผล เสาะหาขบวนการต้นตอการค้าของเถื่อนตามแนวชายแดน ยังมีอุปสรรคจากข้อมูลการสนธิก่อนเข้าจับกุม พบว่ามีการแจ้งเบาะแสให้นายทุนรายใหญ่และผู้ค้ารายย่อยให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหาทางหลบหนี ขณะที่บางหน่วยงานอ้างว่ามีข้อมูลทางลับ แต่ไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตัดวงจรการค้าสิ่งผิดกฎหมายและการจัดระเบียบการค้าชายแดน

            ต้องยอมรับว่าในระยะหลายปีที่ผ่านมา ด่านสิงขรมีชื่อเสียงโด่งดัง จากการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอาหารป่าหายากที่มีราคาสูง นอกจากนั้นยังมีกล้วยไม้เถื่อนพันธ์ุหายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่มีพ่อค้าชาวเมียนมานำมาวางแผงขายปลีกให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป รวมทั้งขายส่งให้กับพ่อค้ารายใหญ่รับซื้อนำไปจำหน่ายที่สวน จตุจักร กทม.

           โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง มักจะอ้างว่าเป็นการค้าชายแดนที่มีมูลค่าไม่มาก มีเจตนาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค ส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายมีรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยว หากมีการจับกุมตามกฎหมายอย่างเข้มงวด จะมีปัญหาการใช้ระเบียบกฎหมายของจุดผ่อนปรนพิเศษที่มีเงื่อนไขบางประการ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่างจากการเปิดด่านถาวร นอกจากนั้นอาจจะความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ หรือข้าราชการระดับสูงในระบบราชการบริหารส่วนภูมิภาค และอาจกระทบถึงความสัมพันธ์ในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างการเจรจาเพื่อยกฐานะจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขรเป็นด่านการค้าถาวรในอนาคต

             ทุกครั้งหลังที่มีการจับกุมสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีการร้องเรียนพฤติกรรมการทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับพื้นที่ทุกหน่วยงานจะจัดประชุมเพื่อเร่งรัดหาแนวทางแก้ไข แต่ที่ผ่านมายังไม่มีผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ว่าจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวด หรือมีการจัดระเบียบการค้าชายแดนให้มีความโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งการค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครอง การค้ากล้วยไม้เถื่อน ที่มีผลประโยชน์เชื่อมโยงกับขบวนการค้าแรงงานเถื่อน ข้ามชาติ การเรียกรับผลประโยชน์จากการเดินทางเข้าออกผ่านชายแดน การนำอาคารในตลาดวิสาหกิจชุมชนที่ก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าว เข้ามาเปิดร้านขายสินค้าแข่งกับคนไทยและมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการร้องเรียนปัญหาการเรียกสินบนจากผู้ประกอบการที่นำสินค้าทางการเกษตรเข้าประเทศโดยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการลงทุนของข้าราชการฝ่ายปกครองระดับสูงรายหนึ่ง การลักลอบนำรถยนต์หนีไฟแนนซ์ และรถจักรยานยนต์เถื่อนลักลอบส่งขายให้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่าความเสียหาย เดือนละกว่า 300 ล้านบาท รวมทั้งขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่หลบเลี่ยงการจับกุมจากการขนส่งทางภาคเหนือที่มีการปราบปรามอย่างหนักผ่านชายแดนไทย – เมียนมา ที่ด่านสิงขร       

             นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากนี้เป็นต้นไป จังหวัดจะมีการจัดระเบียบการค้าการลงทุนที่จุดปรนพิเศษด่านสิงขร เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติในเบื้องต้น โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำการสุ่มตรวจการจำหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับสินค้าผิดกฎหมายที่มีการจับกุม ล่าสุดทราบว่าซากสัตว์ป่าคุ้มครองมีการลักลอบนำสินค้าเดินเท้าเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ ไม่ได้ผ่านเส้นทางตามปกติที่มีหน่วยงานตรวจสอบ ส่วนกล้วยไม้นํ้ำหนัก 2 ตัน มีการลักลอบด้วยการทยอยนำเข้ามาวางขายเป็นเวลานานพอสมควร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบอย่างไร จะต้องมีการรายงานให้ทราบถึงความชัดเจน ส่วนการค้าของเถื่อนประเภทอื่น ก็คงต้องวางมาตรการเพื่อจัดการปัญหาทั้งหมดพร้อมกัน หลังจากการเดินทางระหว่างสองประเทศมีเส้นทางที่สะดวกมากขึ้น การลักลอบนำสินค้าเถื่อนเข้ามายอมรับว่าสูงขึ้น ดังนั้นในครั้งนี้ ผมจะถือโอกาสในการชำระล้างตามมาตรการที่กำหนดเพื่อควบคุมการค้าผิดกฎหมายให้รัดกุมมากที่สุด เบื้องต้นได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ไปดูแลแก้ไขปัญหาใน ระยะสั้น โดยจัดกำลังไปสอดส่องเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย “ระยะต่อไปต้องสนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ป่าไม้ นอกจากนั้นสำหรับกล้องวงจรปิดที่ชำรุดเสียหายก็จะจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องความคมชัดสูงเพิ่มเติมระบบใหม่ สามารถจะจดจำใบหน้าของผู้ที่เดินทางเข้าออกผ่านชายแดนได้ และ การตรวจสอบผู้เดินทางที่ใช้บอเดอร์พาสเข้ามา 3 วัน 2 คืนจะต้องเดินทางกลับประเทศตามที่กำหนด หลังจากพบว่ามีผู้ขออนุญาตผ่านแดนตกค้างจำนวนมาก ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้องติดตามเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบใช้แรงงานเถื่อน” นายพัลลภ กล่าว          

             สำหรับความคืบหน้าในการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นด่านการค้าถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการศูนย์ประสานงานภาครัฐและเอกชนไทย - เมียนมา ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับทราบความคืบหน้าการผลักดันจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือเจบีซี ไทย - เมียนมา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่กรุงเทพฯ แต่ฝ่ายเมียนมา ไม่ตอบรับฝ่ายไทยในการจัดประชุมเพื่อลงนามรับรองผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนบริเวณด่านสิงขรร่วมกันเพื่อประกาศยกระดับให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร ทำให้การขับเคลื่อนการค้าการลงทุน มีระเบียบกฎหมายที่จำกัด การเดินทางเข้า - ออก ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรอนุญาตเฉพาะชาวไทยและเมียนมาเท่านั้น ขณะที่การปรับปรุงเส้นทางในฝั่งเมียนมาจากด่านสิงขร ไปจังหวัดมะริดระยะทาง 180 กิโลเมตร ล่าสุดภาครัฐและเอกชนของเมียนมาดำเนินแล้วเสร็จประมาณกว่า 100 กม. คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดภายในปีนี้ “กรณีที่ฝ่ายเมียนมาไม่ตอบตกลงประชุมให้การรับรองผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนบริเวณด่านสิงขร ผู้เกี่ยวข้องจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นปัญหาให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับทราบเพื่อหาแนวทางที่เป็นข้อสรุปร่วมกัน และขณะนี้จังหวัดได้เตรียมแผนการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากการเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตไว้แล้ว โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ได้รายงานการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านสิงขร และความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนที่ด่านสิงขร หรืออาคารซีไอคิว หลังจากกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุมัติงบประมาณดำเนินการโครงการ ในระยะแรก 240 ล้านบาท ล่าสุดกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ป่าไม้กว่า 100 ไร่ ทำการก่อสร้างแล้ว โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จากนั้นกรมโยธาฯ จะมีการอนุมัติงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในระยะที่ 2”

              ขณะที่ตัวแทนด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ รายงานว่า การเก็บสถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออกผ่านด่านสิงขร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560 พบว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีมูลค่าการนำเข้าส่งออกรวมกว่า 126 ล้านบาท ปี 2559 มูลค่า 155 ล้านบาท และปี 2560 กว่า 410 ล้านบาท ขณะที่ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงมกราคม 2561 มูลค่าการนำเข้าส่งออกรวม 4 เดือนกว่า 245 ล้านบาท คาดว่าหากการก่อสร้างเส้นทางจากด่านสิงขรไปจังหวัดมะริดแล้วเสร็จทั้งหมด การขนส่งสินค้าสะดวกขึ้น จะมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าด้านการประมง เนื่องจากปัจจุบันฝ่ายไทยมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดในการจัดระเบียบการใช้แรงงานเพื่อนบ้าน และการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการลักลอบการทำประมงผิดกฎหมาย

Visitors: 467