ฟากฟ้าเมืองประจวบฯ

“ในหลวง ร.10” ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวประจวบฯหลังประสบภัยนํ้าท่วม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าโรงเรียนบางสะพานวิทยา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์จากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากเกิดเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ช่วงวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 6 อำเภอ รวม 28 ตำบล 233 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 8 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 13,279 ครัวเรือน 30,466 คนและมีผู้เสียชีวิต 1 คน ทั้งนี้องคมนตรีได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขสถานการณ์จนสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ส่วนกรณีการพัฒนาคลองผันนํ้าสายใหม่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของที่ดิน เพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้ นอกจากนี้ขอให้จังหวัดสำรวจจัดทำข้อมูลเส้นทางสำรอง ในการเดินทางขึ้นล่องพื้นที่ภาคใต้ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ รองรับกรณีที่เกิดเหตุนํ้าท่วมบนเส้นทางถนนเพชรเกษมหรือเส้นทางถูกตัดขาด เพื่อให้สามารถใช้เส้นทางการเดินทางอื่นได้

จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางไปที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สู่ผู้ประสบภัย และทำพิธีรับสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุด พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ผู้ประสบภัย จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแก มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 1,000 ชุด พร้อมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

พล.อ.อ.ชลิต กล่าวว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นห่วงประชาชนจากปัญหานํ้าท่วมบ่อยครั้งที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะ อ.บางสะพาน ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมให้เป็น รูปธรรม เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหานํ้าท่วมซํ้าซาก และหลังจากมีการขุดลอกคลองบางสะพาน สามารถช่วยให้การระบายนํ้าได้เร็ว นํ้าไม่ท่วมสูงเหมือนปี 2560 นํ้าสามารถลงทะเลได้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้น จากเดิม 3 วัน ระดับนํ้าตํ่ากว่าปี 2560 จำนวน 70 เซนติเมตร จึงขอให้พิจารณาขุดลอกคลองลัดตามแนวคลองบางสะพาน แต่ทราบว่ายังมีประชาชนบริเวณแนวคลองลัดบางรายที่ยังมีปัญหาเรื่องเวนคืนที่ดิน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับกรมชลประทาน เร่งเจรจาเรื่องนี้ด้วย

ขณะที่ นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมชลประทาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขุดลอกขยายคลองบางสะพาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้า จากเดิม 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 525 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนการพัฒนาคลองผันนํ้าสายใหม่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดซื้อที่ดินของประชาชน สำหรับปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 87 ล้านบาท ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าไทรทอง ตำบลทองมงคล ความจุ 13 ล้าน ลบ.ม.จะแล้วเสร็จในปี 2564 เพื่อบรรเทาปัญหานํ้าท่วมและภัยแล้ง อ.บางสะพาน

ด้าน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนชาว อ.บางสะพาน ที่ประสบภัยนํ้าท่วมระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากนั้นได้ประกอบพิธีมอบสิ่งของประทานจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 1,050 ชุดให้กับพระภิกษุและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา นอกจากนี้องค์การเสริมโคนมแห่งประเทศไทย ได้มอบนมกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย ด้วย

พลตรีกัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15) นำทหารช่างจากกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ พร้อมรถแบคโฮและเครื่องจักรขนาดใหญ่ซ่อมแซมถนนบริเวณหลังอ่างเก็บนํ้าคลองลอย พื้นที่หมู่ 8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ หลังจากถูกนํ้าป่าพัดพังเสียหายระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้รับความเสียหายทุกครั้งหลังนํ้าท่วมจากนํ้าป่าไหลหลาก ซึ่งชุดทหารช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนน เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือนใช้การได้ชั่วคราว คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน

นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าหลังท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหาย ได้สั่งการให้ทีมจิตแพทย์ลงพื้นที่ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่มีปัญหานํ้าท่วมซํ้าซากหลายครั้งติดต่อกัน โดยเฉพาะมีการติดตามข้อมูลจากการแชร์ผ่านสังคมโซเชียลอ้างว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้ประชาชนบางส่วนวิตกกังวล สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เยียวยาสภาพจิตใจ ยังไม่มีรายงานสภาพปัญหาของบุคคลที่ฆ่าตัวตายจากความเครียด เหมือนนํ้าท่วมเมื่อเดือนมกราคม 2560

ด้าน นายณภัทร ชุ่มจิตตรี หรือ “ คิง ก่อนบ่าย” นักแสดง พิธีกร ตลกชื่อดัง ชาว จ.ประจวบฯ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรถจักรยานยนต์ - อุปกรณ์การเกษตรให้กับศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมทั้งสองอำเภอ เพื่อนำไปร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้การเกษตรที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย โดยให้บริการฟรี ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้.

Visitors: 11,964