เกาให้ถูกที่คัน

           เกาให้ถูกที่คันมาแล้วครับ ไปเกากันเลย เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61 พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี ผบ.ร้อย ตชด.147 พร้อมกำลังพล เข้าตรวจสอบสถานการณ์นํ้าไหลหลาก นํ้าท่วมฉับพลันในพื้นที่ หมู่ 9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน เนื่องจากมีฝนตกหนักและนํ้าระบายไม่ทันและมีสะพานขาด 2 แห่ง ได้แก่ สะพานรอยต่อระหว่างหมู่บ้านคลองลอย – หมู่บ้านช่องกระปีบ และสะพานต้นกระท้อน บ.คลองเพลิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จึงอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ

          ขอฝากคำพูดของ ศักดา เอกพัฒน์ศิร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ เนื่องจากฝนตกมาทุกครั้ง ทำให้คอสะพานขาดทุกคอสะพาน ของในตำบลร่อนทอง รวมทั้งสะพานหมู่หกบ้านป่าร่อน ทั้งนี้ผ่านมาแล้วสองปี ก็ยังนิ่งเฉยกันอยู่ ขอวิงวอนให้เร่งดำเนินการด่วนด้วยครับ เพราะพี่น้องในตำบลร่อนทองเดือดร้อนจริงๆ หลังจากเสนอแผนขอใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อเสริมคอสะพานให้มีความแข็งแรง โดยขยายอีกด้านละ 5 -10 เมตร ทั้งนี้การแก้ไขปัญหานํ้าท่วมบางสะพานอย่างยั่งยืน มีหลายหน่วยงานเสนอให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพพื้นที่รับทราบหลายครั้ง แต่การจัดสรรงบเพื่อเสริมคอสะพานในพื้นที่ ต.ร่อนทองยังไม่มีความคืบหน้า

          เจษฎา วัฒนานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักรกลและสะพานเหล็กชั่วคราว หรือสะพานแบรี่ย์ มาทำการต่อคอสะพานคลองเพลิน หมู่ 9 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ที่คอสะพานขาด หลังจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 2 และ 3พ.ค.61ที่ผ่านมา เพื่อให้ชาวบ้านระหว่างหมู่บ้าน 200กว่าครัวเรือนได้สัญจรไปมาได้โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ นายศักดา เอกพัฒน์สิริ นายก อบต.ร่อนทองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันซ่อมสร้างสะพานในครั้งนี้

 

Visitors: 3,044