รอบรั้วเมืองปราณฯ

        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เดินทางตรวจมาเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคี หลังจากที่มอบงบประมาณอุดหนุนให้กับกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ 2561

       อำเภอปราณบุรี ร่วมกับกิ่งกาชาด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ Thank You Party เพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับ เรืองรอง มั่นหมั่น เลขากิ่งกาชาด อ.ปราณบุรี

       ป้องกันจังหวัดประจวบฯ จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านนาห้วย ต.ปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 นำนักเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส กว่า 100 คน ร่วมศึกษาดูงานการผลิตนมของสหกรณ์โคนมไทยเดนมารค์ประจวบฯ จำกัด  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา

            วราภรณ์ สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาด อ.ปราณบุรี พร้อมด้วย เรืองรอง มั่นหมั่น เลขากิ่งกาชาดและสมาชิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อส. ได้ลงพื้นที่ ต.ปราณบุรี ต.หนองตาแต้ม และ ต. เขาน้อยตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง

         คณะกรรมการมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล ธรรมสถานปราณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ กันตพล สงวนพันธุ์ นายกสโมสรโรตารีปราณบุรี ปีบริหาร 2561 - 2562 ที่ขึ้นรับตำแหน่งในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร

Visitors: 3,044