ฉลองอายุครบรอบ 62 ปี พระครูปภัสสรวรพินิจ

เมื่อช่วงสายของวันที่ 30 ส.ค.61 ที่วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บรรดาศิษยานุศิษย์ ตลอดจนผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาพระครูปภัสสรวรพินิจ หรืออาจารย์ไพโรจน์ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล เจ้าคณะตำบลทับใต้ พร้อมใจกันจัดงานฉลองอายุครบรอบ 62 ปี พระครูปภัสสรวรพินิจ โดยมีพระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน 99 รูป ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ มีนายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบฯ พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.หัวหิน พ.ต.อ.ไชยกร ศรีหล้าเดโช ผกก.หนองพลับ และประชาชนร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้เจ้าอาวาสได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยมงคล จำนวน 26 ทุน เป็นเงิน 26,000 บาท พร้อมทั้งมีการออกโรงทาน การแสดงโขนและรำอวยพรจากนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยมงคล

พระครูปภัสสรวรพินิจ เดิมชื่อนายไพโรจน์ ทองลอย เกิดเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2499 บิดาชื่อนายทองสุข มารดาชื่อนางเรียง เป็นชาวหัวหินโดยกำเนิด จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนหัวหินและสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตหัวหิน เมื่อปี 2554 เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2530 ณ พัทธสีมา วัดสมุทรคาม ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อได้อุปสมบทแล้ว ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม ที่สำนักเรียนวัดราษฎร์เจริญธรรม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จนสอบได้นักธรรมเอก ต่อมาญาติโยมพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดห้วยมงคล ได้พร้อมใจกันไปอาราธนาและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ต่อจากหลวงพ่อปลั่ง ปภาโส เจ้าอาวาสองค์แรก เมื่อปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาพระครูปภัสสรวรพินิจ ได้ดำริที่จะสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร สูง 11.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูง 3 ชั้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547 และสืบทอดเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยได้รับความอุปถัมภ์จากพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ ร่วมสร้างในวันที่ 10 มิถุนายน 2546 ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จมาเป็นประธานหล่อเศียรและทรงเสด็จมากราบนมัสการหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ สก ขึ้นประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดแต่นั้นมา

ตลอดระยะเวลา 24 ปี พระครูปภัสสรวรพินิจได้พัฒนาจากวัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก จนสร้างความเจริญต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบ สร้างความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ จนปัจจุบัน “วัดห้วยมงคล” เป็นที่รู้จักดีของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

Visitors: 29,512