ทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนจำนวนมาก ทยอยเดินทางมาใช้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (พาสปอร์ต) โดยมีนายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบฯ น.ส. วรัญญา พรรณโรจน์ นิติกรปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยหนังสือเดินทางสัญจร เจ้าหน้าที่ อบจ. และเจ้าหน้าที่หน่วยทำหนังสือเดินทาง ให้การต้อนรับและจัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

น.ส. วรัญญา กล่าวว่ากรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จ.ประจวบฯ จัดออกหน่วยบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้จึงมาจัดให้บริการระหว่างวันที่ 3 - 10 ก.ย. 61 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีบูธและเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนจำนวน 20 บูธ ใช้เวลาในการทำหนังสือเดินทาง ไม่เกิน 20 นาทีต่อคน คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการตลอดทั้งสัปดาห์นี้ประมาณ 3,000 - 4,000 คน โดยผู้ที่ต้องการหนังสือเดินทาง ต้องนำบัตรประชาชน (ตัวจริง) ที่ไม่หมดอายุ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท และจะได้รับหนังสือเดินทาง ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์

Visitors: 31,987