ประชุมจัดระเบียบทางเท้า

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการร้านค้าบนทางเท้า บริเวณถนนสระสรง จนถึงถนนดำเนินเกษม ประมาณ 60 ราย มีนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พ.ต.ท.พิษณุ ลานอก สว.จร. สภ.หัวหิน นายบุญเทียน จันสุข ผอ.สำนักการช่าง นายสมบูรณ์ ภู่พันธ์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองสำนักการช่าง นายฐานทัต ไชยขาว หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายมัชฌิมา ศรีเมฆ รักษาการหัวหน้างานรักษาความสงบ(เทศกิจ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองหัวหินได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนสระสรงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยเฉพาะในเวลาช่วงเช้าว่ามีผู้ประกอบการค้าได้ตั้งวางสิ่งของต่างๆ บนทางเท้า ทำให้การสัญจรไม่สะดวก เทศบาลเมืองหัวหินจึงได้เชิญผู้ประกอบการค้าบริเวณดังกล่าวเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ซึ่งได้แจ้งแนวทางในการจัดระเบียบให้ผู้ประกอบการได้ทราบ 3 ข้อ คือ 1. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้า จัดเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ตั้งวางบนทางเท้าให้เรียบร้อย เช่น กระถางต้นไม้ โต๊ะ เก้าอี้ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่เป็นการกีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชน 2. กำหนดขอบเขตของการตั้งวางสิ่งของ โดยจะดำเนินการทาสีตีเส้น กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน และ 3. การตั้งวางของต่างๆ เมื่อเลิกขายหรือจำหน่ายแล้ว ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย ไม่กองหรือตั้งวางทิ้งไว้ โดยผู้ประกอบการค้าทั้งหมด พร้อมที่จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เมืองหัวหินมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงาม

Visitors: 29,512