เตรียมสร้างท่าเรือเฟอร์รี่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 61 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่ เฉพาะชะอำ - หัวหิน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี. ที่โรงแรมแบคคัสโฮม รีสอร์ท ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจ อีอีซี. กับการเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพฝั่งทะเลอ่าวไทยใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรปราการ และชลบุรี โดยมีแผนการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวหลักตามแนวทางของโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า (Thailand Riviera) และกำหนดวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

ทั้งนี้การวางผังพื้นที่เฉพาะที่ ต.ปากน้ำปราณ จะมีโครงการท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงกับท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี เพื่อรองรับการขนส่งทั้งผู้โดยสารและยานพาหนะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง การดำเนินโครงการจะกระทบพื้นที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร จากนั้นคาดว่าจะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื้นที่จากการท่องเที่ยว ทั้งนี้การสร้างท่าเรือเฟอร์รี่มีการศึกษาออกแบบวางผัง 3 แบบ ได้แก่ เมืองท่าอาหารประมงทะเลจากประมงพื้นบ้าน เมืองท่าตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเมืองท่านานาชาติสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่

Visitors: 29,512