เปิดงานสมัชชาระดับชาติ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ก.ย.61 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลโทพิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดงานสมัชชาระดับชาติ โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลงานเป็น The Best practice มีพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวธัชมาส พิภักดิ์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ชมรมต่างๆ ตัวแทนสถานศึกษา 5 ภาค และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จัดงานสมัชชาระดับชาติ ตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย : เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และคัดเลือกผลงานที่เป็น The Best practice ระดับประเทศ รวมถึงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวทางของศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ทั้ง 5 ภาค จำนวน 26 แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่นการแสดงผลงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 26 ศูนย์ การจำหน่ายสินค้า otop ระดับ 5 ดาวและตลาดประชารัฐในพื้นที่ จ.ประจวบฯ, การแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น, การแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา, การสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้านและอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ฟรีจนถึงวันที่ 8 ก.ย.นี้

Visitors: 31,987