มอบอุปกรณ์ชุดผจญเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง

เมื่อช่วงสายของวันที่ 8 กันยายน 61 ที่ชีวาศรมอินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกฤป โรจนเสถียร ประธานชมรมพิทักษ์หัวหิน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ได้มอบอุปกรณ์ชุดผจญเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA มูลค่ารวมทั้งสิ้น 139,635 บาท ให้กับมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน โดยมีนายปอเว้ง แซ่ก๊วย ประธานมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน ร่วมรับมอบ

สำหรับอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (Self-Contained Breathing Apparatus : SCBA) เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง ใช้ในการผจญเพลิงในอาคารเเละนอกอาคาร รวมไปถึงพื้นที่อับ อากาศไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย เช่น ฝุ่นละออง, ก๊าซ, ควันไฟมากเกินไป ที่อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงาน โดยประกอบไปด้วยหน้ากาก, ชุดสะพายหลังพร้อมถังอากาศเเรงดันสูง, ชุดลดเเรงดัน, ชุดควบคุมเเรงดัน, เเละเกจวัดแรงดันกับระบบสัญญาณเตือน เพื่อสะดวกในการเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ยากลำบากในการผจญเพลิง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 31,987