รมต.กระทรวงเกษตร เปิดตลาดเกษตร

เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 12 กันยายน 61 ที่ด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดตลาดเกษตรปลอดภัย “Farm @Home” มีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายยรรยง เกษมวีรศานต์ ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองหัวหิน เกษตรกรและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายกฤษฎา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการตลาดนำการผลิต ได้วางแผนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณการขาย ซึ่งทำให้สินค้าสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีตลาดรองรับ เกิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าแหล่งใหม่ และป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาด หรือปัญหาสินค้าเกษตรที่อยู่ในช่วงกระจุกตัวของฤดูกาลผลิต พร้อมทั้งต้องการดึงสินค้าเกษตรขึ้นวางขายบนห้าง เป็นการช่วยหาตลาดใหม่ให้เกษตรกร โดยให้หัวหินเป็นพื้นที่นำร่อง และจะทยอยดำเนินการให้ครบในทุกจังหวัด ภายในปี 2562 ทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้า มีตลาดรองรับสินค้า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในประเทศ หรือตลาดต่างประเทศ ตลอดจนเกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ด้านนายสมชาย กล่าวว่าการนำสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรม และสินค้าที่เกิดจากการผลิตของเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สินค้าจากเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer และผลผลิตการเกษตรในพื้นที่นั้นๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวางจำหน่าย ซึ่งอำเภอหัวหินถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีความพร้อม จึงใช้เป็นพื้นที่นำร่องในการจัดงาน เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆนำไปพัฒนาในพื้นที่ตนเองได้ต่อไป โดยในปี 2561 จะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ระยอง ขอนแก่น ตรัง เชียงราย นครราชสีมา ภูเก็ต พิษณุโลก และจะทยอยเปิดให้ครบทุกจังหวัดต่อไป สำหรับภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป งานศิลปะหัตกรรม และพรรณไม้ประดับ ทั้งไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ยืนต้นและอาหารหลากหลายรสชาติ ทุกวันระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

Visitors: 31,987