ธอส.ส่งมอบโครงการ 1 อาชีพ 1

เมื่อช่วงสายของวันที่ 15 กันยายน 2561 นายนิกร อาชานกุล ที่ปรึกษาทั่วไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้แทนธนาคารในพิธีส่งมอบโครงการ 1 อาชีพ 1 ชุมชนเพื่อความยั่งยืน(เฟสที่1) และโครงการช่างประจำบ้าน พร้อมด้วยผู้จัดการเขต ผู้จัดการสาขา พนักงานจิตอาสา ทั้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจาก ธอส.สำนักงานใหญ่ โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล  นายอำเภอปราณบุรี  เป็นผู้แทนรับมอบโครงการฯ เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ด้วยการปลูกสับปะรด กล้วย

และหลังจากนั้นนายนิกร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับชาวบ้านในโครงการเสริมความรู้ด้านช่างประจำบ้าน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนวังก์พง ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายด้าน CSR ของธนาคาร และตามพันธกิจของธนาคาร"ทำให้คนไทยมีบ้าน"

Visitors: 29,512