ห้างดังซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่ 18 ก.ย.61 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน พ.ต.ท.พิษณุ ลานอก สว.จร.สภ.หัวหิน ร.ท.วัชรินทร์ ไววรกิจ ผช.ฝอ.3 ศร.พัน 2 ค่ายธนะรัชต์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ประจวบฯ ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 61 โดยได้จําลองเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นบริเวณร้านค้าชั้น 2 ของศูนย์การค้าฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหัวหิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หัวหิน หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และพนักงาน-ร้านค้าในศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ราว 700 คน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายอมรเทพ กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย โดยให้เจ้าหน้าที่ เจ้าของร้าน พนักงานร้านค้า ในศูนย์การค้ามีความพร้อมในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องถูกวิธี สามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงในการระงับเพลิงไม่ให้ลุกลาม ลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัยในศูนย์การค้าและสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับเจ้าของร้าน พนักงานร้านค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการ

Visitors: 32,160