โครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 61 ที่โรงแรมนาวีภิรมย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบฯ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ จ.ประจวบฯ ในโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน ร่วมรับฟังและสอบถาม

นายพัลลภ กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 ที่กำลังจะถึงนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 โดยจังหวัดประจวบฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ในการพัฒนาจังหวัด ได้แก่ 1) ด้านการท่องเที่ยว เช่น อำเภอหัวหินจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ แต่จังหวัดก็พยายามผลักดันให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสในพื้นที่อำเภออื่นๆ ด้วย 2) ด้านการคมนาคมในพื้นที่ด่านสิงขร พยายามที่จะยกให้เป็นด่านถาวร ซึ่งปัจจุบันยังเป็นได้แค่จุดผ่อนปรนพิเศษ หากในอนาคตเปิดเป็นด่านถาวรได้แล้ว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน 3) ด้านเกษตรกรรม เรื่องปัญหาเกษตรกรของจังหวัดประจวบฯ สังเกตได้ว่าจะมีทุกช่วงฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสับปะรด หรือมะพร้าว ที่ราคาตกต่ำ ปัญหาการลักลอบนำมะพร้าวเถื่อนเข้ามา ช่วงนี้จึงมีการเข้มงวดในเรื่องการขนย้ายสินค้ามากยิ่งขึ้น 4) ด้านสังคมคุณภาพแห่งความผาสุก จังหวัดประจวบฯ เป็นจังหวัดที่มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การที่จะเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันจะมีผู้สูงอายุโดยเฉพาะชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากคือเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ขณะนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดให้บุคคลที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ เข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันพุธ ที่ศาลากลางจังหวัดฯ ที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถแก้ไขปัญหาไปได้มากกว่า 2,000 คนแล้ว

Visitors: 31,949