เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง ได้มาประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ในการเตรียมพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้จังหวัดประจวบฯ ขอเรียนเชิญทุกส่วนราชการ หน่วยงาน พ่อค้าและพสกนิกรร่วมรับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว ส่วนนิทรรศการจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชื่นชมในพระบารมีด้วย

Visitors: 31,678