งานทำบุญประเพณีสลากภัต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 61 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระครูปภัสสรวรพินิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล เจ้าคณะตำบลทับใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานทำบุญประเพณีสลากภัต ที่วัดห้วยมงคลจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่โบราณและเป็นการอุทิศบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งสิ้น 47 หาบ ถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์รวม 5 วัด จำนวน 25 รูป จากวัดพื้นที่ใกล้เคียง

ประเพณี “สลากภัต” หรือทางภาคเหนือเรียว่า ตานก๋วยฉลาก ทางภาคอีสานเรียก บุญข้าวสาก เป็นการถวายทานโดยไม่เจาะจงผู้รับ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน - ตุลาคม โดยญาติโยมจะนำของมาถวาย จัดมาเป็นรูปแบบหาบใส่ชะลอม ประกอบไปด้วยอาหารคาวหวาน ผลไม้ ของใช้ชีวิตประจำวันและปัจจัย ใส่ซองเสียบยอดไม้ไผ่ ปักไว้ในหาบ จากนั้นก็จะนำเบอร์ไปติดที่หาบเพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำการจับเบอร์ด้วยหลักอุปโลกกรรม คือของที่ถวายในหาบนั้นแตกต่างกัน มีทั้งของมากและของน้อย แล้วแต่เจ้าภาพที่จัดกันมา หากพระสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดจับได้เบอร์ใดตรงกับหาบนั้น เจ้าภาพก็จะแบกหาบๆ นั้นไปถวาย ซึ่งการทำบุญสลากภัตในพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

Visitors: 28,702