กุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย

วันที่ 23 กันยายน 61 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ และประธานเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (Power of Kuiburi) เปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ให้การต้อนรับ นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าที่ร้อยตรีกรกฏ โอภาส รอง ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ น.ส.ณอร สุวรรณธีระกิจ พนักงานการตลาด 5 ในโอกาสที่นำคณะทูตานุทูตรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ได้แก่ เอกอัครราชทูตคิวบา เอกอัครราชทูตคูเวต กงสุลสเปนประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆ รวม 11 หน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติกุยบุรี หลังจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก นำข้อมูลเข้าที่ประชุม เพื่อเสนอให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เข้ารับการพิจารณาเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

โดยประธานมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ ตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี บรรยายสรุปการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่ออนุรักษ์ช้างป่า การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า การจัดการทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก่อนพาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ทุ่งหญ้า แหล่งอาหารสัตว์ และกิจกรรมชมสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ โดยเฉพาะโขลงช้างป่ากว่า 250 ตัว โขลงกระทิงกว่า 200 ตัว ทำให้ผืนป่ากุยบุรีได้รับการขนานให้เป็น “ซาฟารีเมืองไทย “ และเป็นสถานที่ชมสัตว์ป่าที่ได้รับความนิยมในระดับเอเชีย

Visitors: 32,161