โรงงานแปรรูปสับปะรด เริ่มเปิดสายการผลิต

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 61 นายวิรัช ปิยพรไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเนเชอรัลฟรุต จำกัด โรงงานแปรรูปสับปะรดที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้โรงงานแปรรูปสับปะรดกระป๋องหลายจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มเปิดสายการผลิตเป็นวันแรกแล้วประมาณ 5 โรงงาน โดยรับซื้อสับปะรดเฉลี่ยกิโลกรัมละไม่เกิน 3.50 บาท แต่วัตถุดิบยังมีน้อยมาก คาดว่าราคารับซื้ออาจจะขยับไปที่ กก.ละ 4 บาท ได้ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศปิดการผลิตเป็นระยะเวลานานกว่า 2 เดือน ถือว่ายาวนานที่สุดในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดปัญหาสับปะรดล้นตลาด และขณะนี้ทุกโรงงานต้องทำสัญญาจ้างกับคนงาน โดยจ้างตามฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาจากการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ภาวะวิกฤตด้านราคาและวัตถุดิบมีจำนวนมากเกินกำลังการผลผลิต และจากการประเมินล่วงหน้า คาดว่าสถานการณ์ผลผลิตทั่วประเทศในปีหน้าจะมีวัตถุดิบลดลงประมาณ 20 % เนื่องจากเกษตรกรไม่ปลูกเพิ่มและส่วนหนึ่งปล่อยทิ้งร้าง เพราะไม่มีต้องการมีต้นทุนการผลิต ขณะที่ตลาดรับซื้อในต่างประเทศ จะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านนายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย แกนนำชาวไร่สับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวภายหลังจากประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการตลาดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประเมินผลผลิตล่วงหน้า ยืนยันว่าสถานการณ์ราคาในปี 2562 จะดีกว่าปีนี้ แต่ต้องติดตามปัจจัยหลักจากการส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ขณะที่หน่วยงานรัฐพยายามสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสับปะรดผลสด เพื่อการบริโภคทดแทนการผลิตเพื่อส่งโรงงาน ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนจากการหาตลาดต่างประเทศรองรับ พร้อมประเมินผลผลิตในประเทศคู่แข่งเพื่อประเมินทิศทางการส่งออก

Visitors: 32,080