WeChat Pay และ Alipay

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 ก.ย.61 ที่ เพลินวาน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางอักษรศิริ โกมลวาทิน ตัวแทนจากบริษัท เน็กซ์โพสท์ย จำกัด มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น WeChat Pay และ Alipay ให้กับสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปที่สนใจ

WeChat Pay และ Alipay คือ ระบบรับชำระเงินซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีน มีผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000 ล้านคน ที่ให้บริการในรูปแบบ E-Wallet หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ โดยหักผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต ที่ลูกค้าชาวจีนผูกบัญชีไว้ ซึ่งสามารถโอนเงินในกระเป๋าเข้าออกระหว่างกันได้อย่างเสรีและรวดเร็ว สามารถเติมเงินถอนเงิน ซื้อสินค้า จ่ายร้านอาหารภัตตาคาร ค่ารักษาพยาบาล ชำระค่าบริการในร้านค้าหรือบนเว็บไซต์ต่างๆด้วยระบบออนไลน์ที่รองรับทั่วโลกถือเป็นระบบชำระเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน ตอบโจทย์ปัญหาการชำระเงินของชาวจีนได้ตรงจุด สะดวก ประหยัดและปลอดภัย

เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 9.5 ล้านคนต่อปี มียอดการใช้จ่ายมากกว่า 5 แสนล้านบาท จึงทำให้มีการชำระเงินผ่านระบบ WeChat Pay และ Alipay สำหรับร้านค้าเพื่อรองรับการใช้จ่ายจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการชำระเงินและลดภาระการแลกเงินเข้าประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการระบบนี้ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ เล็งเห็นว่าจะการเพิ่มยอดขาย จึงจัดการอบรมให้ความรู้กับสมาชิก รวมทั้งผู้ที่สนใจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งถือว่าอำเภอหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเป็นจำนวนมาก

Visitors: 32,161