นิทรรศการ สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.61 ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกันจัดนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

เนื้อหานิทรรศการประกอบด้วยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน รักษาต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่

ภาคแรก : บดินทรราชประวัติ แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ภาคที่สอง : ขัตติยรัชชกรณีย์ แสดงพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชน มาแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

ภาคที่สาม : กตเวทีราชกตัญญุตา แสดงถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาคที่สี่ : ราชวรากรกิตติคุณ แสดงถึงพระเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในพระราชอาณาจักรและแผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ มีสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา เหรียญ และรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติในหลายสาขา

สำหรับนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” จัดมาแล้วที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ และที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ต.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. และระหว่างการในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำผลไม้ สินค้าจากในโครงการ แปรรูปมาจำหน่าย เป็นการกระจายรายได้ให้เกษตรกรด้วย

Visitors: 29,506