ปลัด สธ. เร่งช่วยสถานพยาบาล

วันที่ 9 ต.ค.61 ที่โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ทพ.วิทยา โปธาสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี พร้อมแพทย์ พยาบาล นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุกองเรย ในระหว่างวันที่ 3 - 6 ต.ค.61 ที่ผ่านมา หลังมวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมอาคารสถานที่อย่างรุนแรงฉับพลัน ตลอดทั้งสิ่งก่อสร้างในสถานพยาบาลได้รับความเสียหายอย่างหนัก แม้ว่าสถานพยาบาลจะเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ อาทิ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีเกิดภัยพิบัติหลังจากมีฝนตกและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยางชุม มากเกินกว่าความจุอ่าง มีการเปิดศูนย์ EOC รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถระงับยับยั้งความเสียหายได้ ส่งผลให้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ คือ รพ.กุยบุรี รพ.สามร้อยยอด รพ.สต.บ้านดอนกลาง และ รพ.สต.ดอนซอ ทั้งรั้วกำแพง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา อาคารขยะติดเชื้อ แหล่งออกซิเจนเหลว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งพื้นที่พักอาศัย ซึ่งทางคณะได้เข้าตรวจดูจุดที่เสียหายพร้อมประสานการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนแล้ว

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการช่วยเหลือจากสาธารณภัยในครั้งนี้จะดำเนินการตามแผนงานอย่างเร่งด่วน ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ วางระบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย โดยจะใช้งบเหลือจ่ายจากงบประมาณในปีที่ผ่านมา ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะสำรวจเสนอขึ้นมาในการซ่อมแซมปรับปรุงและวางแนวทางในการป้องกันในระยะยาว ซึ่งมั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันทีและให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชน ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งบ้านพักและศักยภาพของสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Visitors: 29,500