TOT สนับสนุนเยาวชนไทย

วันที่ 10 ต.ค.61 ที่โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ และนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ “TOT Young Club “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านห้วยมงคล และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายฉัตรชัย จันทร์เสละ ผู้จัดการฝ่ายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 กับองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยนายสรวิศ เห็นแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัด อบต.ทับใต้ ท่ามกลางคณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนด้วย ICT ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับชุมชนและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ โดยการจัดทำโครงการ TYC “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ฝึกให้เยาวชนในชุมชนมีความสามารถใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการใช้ดิจิทัล สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อนำมาโปรโมทสินค้าชุมชน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์และนำไปสู่การซื้อสินค้าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2556 - 2560 จำนวน 48 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละชุมชนที่ดำเนินงานมานั้นจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนด้วยเศรษฐกิจดีจิทัลต่อไป และในปี 2561ทีโอที มีแผนงานขยายโครงการไปยังชุมชนเพิ่มเติมอีก 11 แห่ง ทั่วประเทศ

Visitors: 32,160