ผู้ว่าประจวบฯ มอบบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 12 ต.ค.61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบบ้านผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ให้แก่นางช่าย ใสสาคร ราษฎรผู้ชราและพิการ ที่บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ พล.ต.ประสาร รวยดี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี นายสรกฤต ปราณปรีชากุล นายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อย กอ.รมน.จ.ประจวบฯ กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากนายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อยได้รับการร้องขอจากประธานชุมชนบ้านปลายน้ำ - ท่ามะกรูด เรื่องขอให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ นางช่าย ใสสาคร อายุ 76 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและพิการ ซึ่งมีบุตร 1 คน คือนายมานุ นิยมทัศน์ อายุ 53 ปี และเป็นคนพิการเช่นเดียวกัน เป็นครอบครัวที่ไม่มีรายได้ ไม่มีที่ดินและไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ดังนั้นเทศบาลตำบลเขาน้อยจึงได้ส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีฉุกเฉินต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบฯ และได้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น พร้อมได้มาดูสภาพความยากลำบาก จึงได้รวบรวมเงินที่รับบริจาคได้ จำนวน 70,000 บาท ส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลเขาน้อย ดำเนินการปลูกสร้างบ้านเพื่อถวายเป็นราชกุศล แต่เนื่องด้วยผู้ยากไร้รายนี้ไม่มีที่ดินในการปลูกสร้างบ้าน ดังนั้นนางบุญเยี่ยม ปราณปรีชากุล มารดาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อย จึงมีจิตศรัทธาให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านตามแบบแปลน โดยใช้งบประมาณ 80,000 บาท และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 20,000 บาท ซึ่งได้เริ่มปลูกสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนแล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ปลูกสร้างบ้าน รวมถึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์จำนวนมากมอบให้ด้วย

ด้านนางช่าย กล่าวทั้งน้ำตาว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มีบ้านเป็นของตนเอง เนื่องจากบ้านเก่าที่ตนอยู่เป็นเพียงกระต๊อบเก่าๆ ในที่ดินของคนอื่น ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้ลำบากต่อการอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือ ต่อจากนี้คงอยู่สบายมากยิ่งขึ้น

Visitors: 32,161