หนุนท่องเที่ยวเมืองชิงไห่

วันที่ 13 ตุลาคม 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้นำรองผู้ว่าฯ นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับตัวแทนคณะจากเมืองชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะเมืองคู่มิตรระหว่างกันที่ศาลากลางจังหวัด หลังจากที่ผ่านมาคณะตัวแทนจากจังหวัดประจวบฯ เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ที่เมืองชิงไห่ ถึง สองครั้งและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้ตัวแทนจากเมืองชิงไห่ ต้องการเปิดเส้นทางการค้า การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม นอกจากนี้ จ.ประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวหลัก ที่มีความพร้อมทุกด้านและศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทะเลและภูเขา คณะจากเมืองชิงไห่ได้ให้ความสนใจท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ และเมืองโบราณ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้มีการมอบของที่ระลึกระหว่างกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ มอบภาพช้างป่ากุยบุรีเป็นของที่ระลึกให้กับคณะจากชิงไห่ 4 คน และทางคณะชิงไห่มอบใบชาเป็นของฝากให้กับผู้ว่าฯ ประจวบฯ ด้วย จากนั้นได้ถ่ายภาพหน้าศาลากลางจังหวัดเป็นที่ระลึก

ด้านนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี กล่าวว่าอำเภอได้จัดแพ็กเกจและโปรแกรมทัวร์ในพื้นที่ เพื่อนำเสนอนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะการนำชมช้างป่าและโขลงกระทิงในพื้นที่ป่ากุยบุรี “ซาฟารีเมืองไทย” ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นจุดชมสัตว์ป่าที่หากินในธรรมชาติที่ดีที่สุด ในทวีปเอเชีย นอกจากนั้นยังมีการล่องเรือในคลองเขาแดงเพื่อชมความงดงามของภูเขาหินปูนที่มีลักษณะคล้ายเมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและชิมอาหารทะเลสดใหม่จากชาวประมงพื้นบ้านเขาแดง ซึ่งมีราคาถูก คุณภาพดี เพื่อให้ตัวแทนกรุ๊ปทัวร์นำไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เป็นทางเลือกอีกทางในการท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Visitors: 28,698