ร่วมกันจัดการเก็บซากขยะกว่า 10 ตัน

วันที่ 15 ตุลาคม 61 นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายอุทัย ขันทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการป้องกันภัยจังหวัด นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เจ้าหน้าที่ทหารร้อย รส. อ.หัวหิน ร่วมกันจัดการเก็บซากขยะกว่า 10 ตัน ที่ถูกพัดขึ้นมาบริเวณชายหาดหัวหิน ตั้งแต่หน้าโรงแรมนาวีภิรมย์, ท่าเทียบเรือสะพานปลาหัวหิน, โรงแรมฮิลตัน หัวหิน, โรงแรมเซนทารา หัวหิน, ชายหาดเขาตะเกียบและชายหาดหัวดอน ตลอดแนวระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยคาดว่าจะใช้เวลาเก็บประมาณ 3 วัน ชายหาดตลอดแนวจะคืนสู่สภาพปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ทางสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดได้ประสานขอกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ในวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อช่วยเก็บซากขยะบริเวณดังกล่าว เนื่องจากขยะมีปริมาณมาก สำหรับขยะดังกล่าวเกิดจากลมมรสุมพัดเข้ามาเกยหาดเป็นประจำทุกปี ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินได้ออกดูแลให้ชายหาดสะอาด สวยงามและปลอดภัยเพื่อให้หัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีมีชื่อเสียงของประเทศและประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดไป

Visitors: 28,739