เตรียมเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยว

วันที่ 17 ต.ค.61 นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า หลังจากที่มีฝนตกหนักของพายุโซนร้อนที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จนต้องปิดการเข้าชม ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทาง สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา รวมถึงป้ายชื่ออุทยานที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ที่ถูกน้ำท่วมเกือบมิด ได้ทาสีใหม่จนสวยงาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

ขณะเดียวกัน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เตรียมการเปิดท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน สำนักพัฒนาการอำเภอแก่งกระจาน ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโป่งลึก - บางกลอย ซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมชุมชนชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่และมีเส้นทางเดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งยังมีธรรมชาติที่สวยงามเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดการของอุทยานแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และคำสั่งคณะ คสช. ที่ 66/2557 ซึ่งชุมชนดังกล่าวได้รับการอพยพย้ายมาจากพื้นที่ใจแผ่นดิน ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรีและประสบปัญหาเรื่องที่ทำกินและอาชีพรวมถึงรายได้ โครงการนี้เข้าไปส่งเสริมอาชีพและรายได้สำหรับบุคคลที่ขาดที่ดินทำกิน ให้สามารถอยู่ได้ด้วยการบริการท่องเที่ยว การขายของที่ระลึกและสินค้าชุมชนในพื้นที่ และทางอุทยานฯ จะนำสินค้าส่วนหนึ่งที่ผลิตจากชุมชนไปวางขายในร้านค้าชุมชน บริเวณด่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติ ที่เรียกว่าด่านสามยอดเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่และกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆ โดยกำหนดเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโป่งลึก - บางกลอย ในวันที่ 25 ตุลาคม นี้

Visitors: 31,987