“POSKAR เพชรสมุทรคีรี”

ช่วงเช้าวันที่ 18 ตุลาตม 2561 ที่โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความเห็นปรับปรุงระบบ แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ท่องเที่ยว “POSKAR เพชรสมุทรคีรี” ตอบรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายรัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) นางสาวพรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี และตัวแทนจากผู้ประกอบการธุรกิจ เข้าร่วมประชุม

นายภิรมย์ กล่าวว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหอการค้าจังหวัดกลุ่มเพชรสมุทรคีรี ทั้ง 4 จังหวัด ได้ร่วมมือกันเพื่อให้เกิด โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี แอพท่องเที่ยวที่สะท้อนความเป็นตัวตนของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ซึ่งในขณะนี้ โครงการได้ดำเนินการมาได้ระดับหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการ จึงได้จัดระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ด้านนายรัฐศาสตร์ กล่าวว่าเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนา Platform เพื่อการท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นต้นแบบและเป็นมิติใหม่ในการสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดแต่อย่างใด การจัดประชุมในวันนี้ สำนักงานฯ ได้เชิญผู้ประกอบการทั้ง 8 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ มาช่วยกันระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงการทำแผนการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เพราะเราตระหนักว่าผู้ประกอบการแต่ละธุรกิจ มีความต้องการและวิธีการทำการตลาดที่แตกต่างกัน และต้องการช่วยผู้ประกอบการได้มากที่สุด

ขณะเดียวกันนางสาวพรระวี กล่าวว่าโครงการ POSKAR Application เป็นเครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวแบบสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจในท้องถิ่น (Local Experience) ซึ่งเข้าถึงไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ POSKAR ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่น ให้สามารถใช้ระบบบริการประชาสัมพันธ์ ซื้อขายสินค้าและบริการ มีระบบสะสมแต้ม เพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัด ผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ได้ในระบบเดียว ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการใน 4 จังหวัด จะได้รับประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งสามารถนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ต่อยอด ในการที่จะทำการตลาดในอนาคตได้อีกด้วย

Visitors: 28,708