พัฒนาสะพานปลา “ป้าเน้ย”

วันที่ 18 ตุลาคม 61  น.ส.เอื้อมพร ทั่งทอง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอทับสะแก เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนาสะพานปลา “ป้าเน้ย” บริเวณชายหาดทับสะแก เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นสะพานปลาที่ก่อสร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม ที่มีความเก่าแก่ เหลือเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ที่อ่าวไทยตอนกลางฝั่งตะวันตก ภายหลังกรมเจ้าท่า มอบสะพานดังกล่าวให้ อบต.ทับสะแก ดูแล แต่เนื่องจาก อบต.ยังมีปัญหาในการจัดงบประมาณซ่อมแซม เครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วนจึงร่วมกับสมทบทุนและจัดหาวัสดุ เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพของสะพาน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ก่อนถึงหน้ามรสุม โดยใช้ไม้สนขนาดใหญ่ ความยาวกว่า 9 เมตร มาปรับสภาพโครงสร้างหลักของสะพาน ปรับปรุงทางเดิน และลดความยาวจากเดิม 150 เมตร เหลือเพียง 120 เมตร เมื่อมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามของทะเลทับสะแก จากนั้นจะเสนอแผนงานของบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อปรับปรุงสะพานปลาให้มีความมั่นคงในระยะยาว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอันซีนในอนาคต

Visitors: 26,854