ผู้ต้องขังพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 20 ต.ค.61 นายมานะ เพิ่มพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้จัดโครงการพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 4 (บ้านกร่าง) โดยได้รับร่วมมือจาก  ฉก.ราชสีห์ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กลุ่มดูนกเพชรบุรี เจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานและผู้ต้องขัง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง รวม 78 คน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือกับเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคม หรือสาธารณะประโยชน์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับกรมคุมประพฤติ และอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวบ้านกร่างให้เกิดความสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อสื่อความหมายและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเข้าชมด้วย

Visitors: 29,512