ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้

วันที่ 21 ตุลาคม 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2561 และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่สวนป่าประชารัฐ หรือป่าในเมือง ภายในสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน เข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมกันปลูกป่า บำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยภายในสถานีวนวัฒนวิจัย เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เสมือนปอดในชุมชนเมือง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้

Visitors: 32,161