ตักบาตรเทโว

วันที่ 25 ตุลาคม 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายภิรมย์ นิลทยา นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษาที่บริเวณเขาช่องกระจก เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพระภิกษุ สามเณร เดินลงมาจากเขาช่องกระจกผ่านบันได 396 ขั้น รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดไทยที่มาร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นตลอดสองข้างงถนน ด้านหน้าวัดธรรมิการามวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต่อเนื่องไปจนถึงถนนสละชีพ พร้อมกันนี้ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้จัดขบวนนางฟ้า เทวดา และขบวนเรือพระ ให้ประชาชนได้ร่วมประเพณีชักพระ เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจร่วมชมบรรยากาศงานประเพณีตักบาตรเทโวอย่างคึกคัก ท่ามกลางฝนโปรยปราย

ขณะที่บริเวณหน้าลานหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน พระครูปภัสสรวรพินิจ (หลวงพ่อไพโรจน์) เจ้าคณะตำบลทับใต้ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล นำพระภิกษุสงฆ์เดินลงบันไดทอดยาวเป็นแถวจากมณฑปที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่พระนามาภิไธยย่อ สก. โดยมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ที่หลั่งไหลมาร่วมประเพณีตักบาตรเทโว ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง กันอย่างเนืองแน่น จนถึงหน้าประตูวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันออกพรรษา พร้อมทั้งกราบสักการะขอพรหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ

Visitors: 31,987