พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล คณะทำงานด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทย เดินทางมาพบปะตัวแทนชาวประมงบ้านต้นทองหลาง หมู่ที่ 9 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านประมงชายฝั่งทะเล โดยมีนายสมนึก รุ่งกำจัด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอทับสะแก นายดิเรก จอมทอง ผู้ประสานงาน นายเสน่ห์ นวมหอม รองประธานกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านต้นทองหลาง และชาวประมงพื้นบ้าน อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จำนวนหนึ่งเข้าร่วม

นายเสน่ห์ นวมหอม รองประธานกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านต้นทองหลาง กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่ดูแลด้านเรือ และควบคุมเกี่ยวกับทะเบียนเรือ ในการทำมาหากินของชาวประมง ที่ต้องจำกัดเครื่องมือ โดยเรือเล็กไม่จำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนเรือ เพราะไม่เหมือนกับเรือใหญ่หรือเรือพาณิชย์ ซึ่งมีเครื่องมือหลากหลาย และมีจำนวนมาก อยากฝากถึงภาครัฐ เรื่องราคาของชาวประมง นอกจากนี้แล้ว อยากจะเรียกร้องภาครัฐ กรณีที่ได้มีการขึ้นทะเบียนเรือแล้ว อยากให้ทำเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.เรือ หากเรือประมงประสบอุบัติเหตุ หรือโดนคลื่นซัด ทำให้เรือล่ม หรืออาจจะได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกาย และสูญเสียชีวิต จะได้มี พ.ร.บ.คุ้มครอง เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางถนน

ด้าน ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล กล่าวว่า ที่ตนมาในวันนี้ เพื่อมารับฟังปัญหาของชาวประมง ทั้ง 22 จังหวัด ในประเทศไทย ที่มีพื้นที่ติดทะเล และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการออกกฎหมาย และออกพระราชกำหนดการประมง บางข้อก็ขัดกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวประมง ทำให้เกิดความเดือดร้อน เช่น กรณีที่บังคับให้คนที่จะออกเรือชายฝั่ง ต้องมีใบอนุญาตต้องมีทะเบียนเรือ บางครั้งเรือนั้นเป็นมรดกตกทอด และวิถีชีวิตชาวประมง แต่กฎหมายจำเป็นต้องจับชาวประมง บางครั้งก็จับเรือที่ไม่ได้ทำมาหากิน หลังจากรับฟังปัญหาต่างๆ แล้ว ได้ไปดูกลุ่มประมงพื้นบ้าน บ้านต้นทองหลาง ที่นอกจากทำการประมงแล้ว ยังมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยตั้งธนาคารปูม้าขึ้น เพื่อเพาะพันธ์ุและนำไปปล่อยกลับสู่ทะเล ให้เจริญเติบโต เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ทำประมง และให้เป็นทรัพยากรหมุนเวียน
นายวิชิตกล่าวตอนท้ายว่า หลังจากนี้จะนำความเดือดร้อนของพี่น้องทุกจังหวัด ไปหาหนทางแก้ไขและเป็นนโยบายของพรรคอีกด้วย

Visitors: 28,700