ปศุสัตว์ ปข.ระดมฉีดวัคซีน

วันที่ 25 ตุลาคม 61 น.สพ.สาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.สามร้อยยอด และ อ.กุยบุรี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ศาลาหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ รวมจำนวน 29 ตัว จากนั้นได้ฉีดวัคซีนพิษป้องกันโรคสุนัขบ้า ให้กับสุนัข 34 ตัว แมว 5 ตัว ในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสาธารณสุขในองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากทั้งสองพื้นที่ เป็นเขตชุมชนเมืองที่พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระหว่างการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ในสุนัขและแมว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขณะที่มีการสำรวจพบว่าขณะนี้ใน อ.ปราณบุรี มีจำนวนสุนัขและแมวจรจัดรวมกว่า 4,000 ตัว

Visitors: 28,698