ผู้ว่าฯ ประจวบฯ มอบถุงยังชีพ

วันที่ 26 ต.ค.61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดประจวบฯ พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.ประจวบฯ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.ปภ.จ.ประจวบฯ นายอำเภอปราณบุรี ทหารค่ายธนะรัชต์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เดินทางไปมอบสิ่งของยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ของ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี รวมจำนวน 80 ครัวเรือน

ทั้งนี้จากสถานการณ์ที่เกิดพายุฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดระดับน้ำล้นตลิ่งและก่อเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านพักอาศัยทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะที่อำเภอปราณบุรี พบว่ามีบ้านเรือนที่พักอาศัยเสียหายหนัก 4 หลัง พื้นที่ทำการเกษตร 450 ไร่ ถนน 8 สาย รวมทั้งสถานที่สาธารณะและทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ถูกน้ำท่วมทำให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรขาดอาหาร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอาหารสัตว์ ประกอบด้วยหญ้าแห้งฟ่อนละ 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ฟ่อน หญ้าหมักถุงละ 25 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง รวมน้ำหนัก 10 ตัน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 37 ครัวเรือน มีโค 1,945 ตัว และแพะ 327 ตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารสัตว์เป็นการเบื้องต้น ขณะเดียวกันหลายหน่วยงานได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกหนัก เส้นทางบางช่วงมีปัญหาน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ล่าสุดได้ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วทั้ง 5 หมู่บ้าน เพื่อจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบราชการ พร้อมสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบล เร่งซ่อมแซมถนนให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

Visitors: 31,987