จิตอาสาหัวหินร่วมสร้างฝาย

วันที่ 27 ต.ค. 61 พลตรี ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิก ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน รีสอร์ทมอลล์  ตลอดจนกลุ่มจิตอาสา นักเรียนนายสิบ กำลังพลทหาร ชุมชนและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่จำนวนมาก สวมเสื้อเหลือง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ป่าชายเขา ด้านหลังค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ โรงเรียนนายสิบทหารบก ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทั้งนี้เพื่อสืบสานและต่อยอดโครงการพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันบำเพ็ญความดี ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้จะช่วยบูรณะฟื้นฟูป่าไม้ในเขตพื้นที่หัวหินให้กลับมาชุ่มชื้นดังเดิม

Visitors: 31,987