หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก

วันที่ 27 ตุลาคม 61 พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติภารกิจให้กับหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฐานปฏิบัติการบริเวณแนวชายแดน ช่องด่านสิงขร ฐานปฏิบัติการ ตชด.146 พร้อมมอบนโยบาย “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” และห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิด รวมทั้งการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนโดยเด็ดขาด หากเกิดเหตุภัยพิบัติ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ให้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที

พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก มีกำลังประกอบด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 1407 , กองร้อย ตชด.ที่ 145 , กองร้อย ตชด.ที่ 146 และกองร้อย ตชด.ที่ 147 มีพื้นที่รับผิดชอบชายแดนในด้านทิศตะวันตก ติดกับประเทศเมียนมา ความยาวประมาณ 283 กิโลเมตร ความยาวตามแนวฝั่งทะเลอ่าวไทย 224 กิโลเมตร รวม 8 อำเภอ มีช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดน รวม 34 ช่องทาง โดยช่องทางที่สำคัญได้แก่ ช่องป่าละอู อ.หัวหิน ช่องทางสิงขร อ.เมือง และช่องทางชี อ.บางสะพาน

จากนั้นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 นำคณะพัฒนาความสัมพันธ์กับ พ.ท.เคเมาต๊ะ ผู้บังคับกองพันทหารเมียนมา กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 433 และส่วนราชการเมียนมา ที่บริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เมียนมา บ้านมูด่อง อ.ตะนาวศรี จ.มะริด พ.ท.ตาน ซิน อ่อง ผู้บังคับกองพันทหารเมียนมา กองพันทหารราบที่ 262 ณ จุดพัฒนาสัมพันธ์ช่องทางชี บ้านเขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทั้งสองประเทศ สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน

Visitors: 31,987