มหกรรมกีฬาและวิชาการจตุรมิตรหัวหิน ครั้งที่ 8

ช่วงบ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ นายกสมาคมพัฒนากีฬาหัวหิน เปิดการแถลงข่าว การจัดมหกรรมกีฬาและวิชาการจตุรมิตรหัวหิน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ตัวแทนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าทั้ง 4 สถาบัน คณะผู้บริหารเทศบาล คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม

นายศิรพันธ์ กล่าวว่าสมาคมพัฒนากีฬาหัวหินได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 สถาบันการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรครั้งแรกขึ้น เมื่อ พ.ศ.2553 ต่อเนื่อง จนในปีนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งปีนี้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพื่อมุ่งสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนด้วยกัน ทั้งเพื่อนในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มุ่งหวังพัฒนาเยาวชนในด้านการกีฬา – วิชาการ โดยใช้กีฬาเป็นตัวสื่อในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ในปีนี้มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชายศิษย์เก่า ฟุตบอลชายศิษย์ปัจจุบัน วอลเลย์บอลนักเรียนชาย วอลเลย์บอลนักเรียนหญิง นอกจากนั้นยังมีการประกวดกองเชียร์ การประกวดขบวนพาเหรดและทักษะวิชาการ ซึ่งจะมีพิธีเปิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล และเริ่มการแข่งขันฟุตบอลวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบสเตเดียม) จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ส่วนการแข่งขันวอลเล่ย์บอลแข่งที่สนามโรงเรียนหัวหิน

Visitors: 31,987