บริจาคโลหิตวันฮาโลวีน

วันที่ 31 ต.ค.61 นางสาวสุพรรษา ไกรวาส ประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิต งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สภากาชาดไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม “ฮาโลวีน หนีผีมาให้เลือด” เพื่อให้ประชาชนได้ใช้โอกาสนี้ ร่วมบริจาคโลหิตในวันฮาโลวีน หรือวันปล่อยผี ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาคริสต์ เป็นวันทำบุญของชาวคริสต์ซึ่งสอดคล้องกับการทำบุญของคนไทยและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ทุก 3 เดือน  ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยตลอดทั้งปี  สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติจึงตกแต่งสถานที่ให้สอดคล้องเทศกาลฮาโลวีน มีการแต่งตัวแฟนซีของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ให้เข้ากับบรรยากาศ เพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 20,000 ซีซี. และผู้บริจาคโลหิตทุกท่านจะได้รับ “ปากกามัมมี่” เป็นที่ระลึกด้วย

Visitors: 28,741