ค้านสร้างโรงงาน

วันที่ 31 ตุลาคม 61 ตัวแทนชาวบ้าน 5 ราย นำโดยนายเอี่ยม แสนสบาย ประธานชุมชน หมู่ 9 บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรายชื่อประชาชนจำนวน 100 ราย เพื่อขอให้เปิดทำประชาพิจารณ์และรับฟังความเห็นอีกครั้ง ก่อนการก่อสร้างโรงงานคัดแยกวัสดุเหล็กของบริษัท ฮีดาก้า เมทัลเทรด จำกัด ใช้งบลงทุน 149 ล้านบาท ในพื้นที่ 70 ไร่ ที่หมู่ 9 หลังจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการทำประชาพิจารณ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิ 718 คน แต่มีผู้ลงทะเบียน 673 คน ซึ่งอาจมีปัญหาไม่โปร่งใส จึงขอให้พิจารณายกเลิกและดำเนินการใหม่อีกครั้ง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตร เกรงว่าจะมีผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าได้นำความเห็นทุกฝ่าย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม ขณะที่โรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการ หลังจากมีโรงงานในลักษณะเดียวกันที่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และได้นำชาวบ้านในพื้นที่ไปศึกษาดูงาน รวมทั้งการชี้แจงข้อมูลกรณีประชาชนบางส่วนมีความหวั่นวิตกผลกระทบแล้วทุกหมู่บ้านในตำบลทองมงคล สำหรับการสร้างโรงงานที่ตำบลทองมงคล จะรองรับการคัดแยกเศษเหล็กจากอุตสาหกรรมเหล็กของเครือสหวิริยาที่ตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน ซึ่งยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเกิดมลพิษ

Visitors: 31,987