ชมบึงบัวสามร้อยยอด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 61 นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอด มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องหลายปี โดยเฉพาะบึงบัวหลวงพื้นที่กว่า 500 ไร่ ด้านหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ที่ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด มีระดับน้ำทรงตัวที่ 1.65 เมตร ทำให้บัวหลวงหลายสายพันธ์ุ พืชพรรณไม้น้ำ เริ่มฟื้นตัว คาดว่าปีนี้จะมีนกอพยพและนกประจำถิ่นเข้ามาหากินเพิ่มขึ้น

นายรุ่งโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านถ่อเรือ นำนักท่องเที่ยวชมบึงบัวหลวง ที่ผ่านมาได้จัดประชุมประชาคม เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม โดยแต่ละรายต้องยื่นขออนุญาตการใช้เรือที่สำนักงานเจ้าท่า เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย การประกันภัยนักท่องเที่ยว โดยนำเอกสารหลักฐานมายื่นที่อุทยานฯ เพื่อส่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชพิจารณาอนุญาตให้ชาวบ้านรอบพื้นที่บึงบัวมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว และช่วยเหลืออุทยานฯ ด้านการอนุรักษ์

ด้านนายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำปราณบุรี มีประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 391 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 81 สำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้พื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูฝน จะสิ้นสุดช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะมีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด และ อ.กุยบุรี เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชช่วงฤดูแล้งในเขตชลประทานกว่า 2 แสนไร่ รวมทั้งการส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาให้เทศบาลเมืองหัวหิน การประปาส่วนภูมิภาคปราณบุรี และศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี “หลังจากที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องตลอดปี ในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำปราณบุรี จึงส่งผลดีอย่างมากกับระดับน้ำกักเก็บสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีปริมาณน้ำดิบเพียงร้อยละ 65 จึงคาดว่าในช่วงหน้าแล้งปีหน้า จะไม่มีปัญหาจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายไพโรจน์ กล่าว

Visitors: 28,741