เตรียมย้ายหัวรถจักรไอน้ำ

วันที่ 6 พ.ย.61 นายประสงค์ โกมุก นายสถานีรถไฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน รวมทั้งนายกวี กฤษณะชัยยะ พนักงานเทคนิค 8 เจ้าหน้าที่การรถไฟ ตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งเพื่อหารือการย้ายหัวรถจักรไอน้ำโบราณ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน และโบกี้ห้องสมุดรถไฟหัวหินและศาลพระพรหมที่ตั้งอยู่ในบริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟหัวหิน ไปไว้ในที่อื่นที่เหมาะสม เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ และย้ายหัวรถจักรไอน้ำ โบกี้ห้องสมุดรถไฟและศาลพระพรหม เนื่องจากเป็นอุปสรรคกีดขวางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอพื้นที่ใหม่ จำนวน 2 แห่ง คือพื้นที่รถไฟบริเวณทางขึ้นสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน โดยย้ายศาลาบุรฉัตร์ หัวรถจักรไอน้ำ โบกี้ห้องสมุดรถไฟ ไปไว้รวมเป็นแนวยาว ติดกับพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เอกลักษณ์ของเมืองหัวหิน และอีกแห่งบริเวณพื้นที่รถไฟด้านทิศใต้ของสถานี ทั้งนี้ทางการรถไฟฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้ง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบต่อไป

Visitors: 29,512