คลื่นพัดขยะเกลื่อนหาดปราณบุรี

ผู้สื่อรายงานว่าที่บริเวณชายหาดวนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่วนอุทยานปราณบุรีและจิตอาสาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ร่วมกันนำอุปกรณ์และรถยนต์ มาช่วยกันเก็บขยะที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาตลอดแนวชายหาด ระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร หลังจากที่ 2 - 3 วันที่ผ่านมา คลื่นลมทะเลแรงทำให้ขยะที่อยู่ในทะเลถูกคลื่นซัดมาเกยหาดหน้าวนอุทยานปราณบุรี จำนวนมากส่วนใหญ่เป็นขยะจากแม่น้ำลำคลอง ที่ไหลลงสู่ทะเล ทั้งกิ่งไม้ เศษไม้ไผ่ ผักตบชวา ลูกมะพร้าว ขยะพลาสติก โฟม ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดประจวบฯ ประสานขอกำลังพลจากศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนยานพาหนะ เครื่องจักรกล และกำลังพล ไปช่วยเก็บขยะที่วนอุทยานปราณบุรี เพื่อให้หมดโดยเร่งด่วน เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังช่วยกันเก็บขยะชายหาด ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพราะยังมีขยะลอยเข้ามาทุกวัน รวมทั้งต้องขอความร่วมมือร่วมกันฟื้นฟู เพื่อคืนชายหาดที่สวยงามให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

Visitors: 29,512