กระทรวงวิทยาศาสตร์ยกระดับ OTOP

วันที่ 9 พฤศจิกายน 61 ที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ มีนางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนภาพร นาคทิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

นายภิรมย์ กล่าวว่าจังหวัดประจวบฯ มีจุดยืนในการพัฒนา คือการท่องเที่ยวและการเกษตร โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างรายได้ถือว่าเป็นกำไรของประชาชน สิ่งที่ต้องการคือการต่อยอดธุรกิจให้ไปในทางที่ดีขึ้น วันนี้มีหน่วยงานและหลายธนาคารที่จะมาสร้างความเข้าใจและแนะนำวิธีการอย่างถูกวิธีให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะลงทุนต่อยอดสินค้า ถือว่าควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาสินค้าในพื้นที่ของเราให้ก้าวสู่ตลาดใหญ่ต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง

นางสุวิมล กล่าวว่า กิจกรรมโอทอปสัญจร เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการโอทอป ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสามารถดำเนินงานตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เข้าสู่กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การต่อยอดสู่กิจกรรมการขยายผลการยกระดับในเรื่องการตลาดและการให้บริการด้านสินเชื่อและการเงินจากธนาคารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และเพชรบุรีที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คนจาก 40 สถานประกอบการ

Visitors: 29,512