เร่งทำความสะอาด รพ.บางสะพาน

วันที่ 10 พ.ย.61 น.พ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 น.พ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 และ น.พ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ประจวบฯ เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งย้ายมาจากโรงพยาบาลบางสะพาน จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สองอำเภอ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดย นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯ นำเยี่ยมที่ห้องผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยอายุรกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรม โดยผู้ตรวจราชการเขต 5 ได้ชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนด้วยความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ หลังจากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์กลางในการรับผู้ป่วยเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลบางสะพาน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถึงขณะนี้รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบางสะพานแล้ว 10 ราย เป็นผู้ป่วยหนัก 8 ราย

ขณะที่ รพ.บางสะพาน น.อ.อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศในสังกัด ร่วมกับทหารค่ายธนะรัชต์ ตชด.ที่ 147 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน เร่งฉีดล้างทำความสะอาดคราบโคลนจากน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมอาคารผู้ป่วยนอก ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินภายในโรงพยาบาล หลังระดับน้ำลด พร้อมเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ภายในอาคารบริการเพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในอีก 1 - 2 วัน จากนั้นได้นำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

น.พ.เชิดชาย ชยวัฒโฑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน กล่าวว่าหลังจากมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ รพ. ล่าสุดระดับน้ำในตัวอาคารรวมถึงด้านหน้าโรงพยาบาลลดลงแล้ว เหลือน้ำขังบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 80 เซนติเมตร โดยประสานขอเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งสูบน้ำออก พร้อมระดมกำลังทำความสะอาดอาคาร คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วัน เพื่อฟื้นฟูสภาพ ก่อนกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาลไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ภายในโรงเรียนบางสะพานวิทยา ผู้ป่วยทั่วไปสามารถไปขอรับบริการได้ ขณะที่ปัจจุบัน รพ.มีผู้ป่วยใน 50 คน นอนพักรักษาตัวตามปกติที่อาคาร 6 ชั้น เนื่องจากน้ำท่วมไม่ได้กระทบระบบกับไฟฟ้าและระบบประปา

Visitors: 29,512