ในหลวง ร.10 พระราชทานโรงครัว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนชาว บางสะพาน ที่ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากนั้นได้ประกอบพิธีมอบสิ่งของประทานจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 1,050 ชุด ให้กับพระภิกษุและประชาชน ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา นอกจากนี้องค์การเสริมโคนมแห่งประเทศไทย มอบนมกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั้งสองอำเภอด้วย

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ร่วมกับ พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ พ.ต.อ.สุพล ร่วมสุข ผกก.สภ.บางสะพาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถ.ทุ่งคอก หมู่ 2 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม จำนวน 80 ราย มีโคในโครงการ 423 ตัว ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ส่งผลให้ขาดแคลนอาหาร โดยร่วมกันมอบฟางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรและโค จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและยังได้มอบถุงยังชีพสำหรับเลี้ยงสัตว์จำพวกสุนัข แมว และไก่ เป็นอาหารกับเวชภัณฑ์บำรุงและยาปฏิชีวะนะ ซึ่งเพียงพอและลดความเครียดให้แก่โคและสัตว์เลี้ยง ภายใต้แนวทาง "เราจะข้ามความเดือดร้อนไปด้วยกัน" ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ด้าน พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผบ.มทบ.15 ได้ตั้งจุดบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อ.บางสะพาน จำนวน 3 จุด จุดแรกที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา มีทีมแพทย์จาก รพ.ค่ายรามนิเวศน์ จุด 2 ที่ อบต.พงศ์ประศาสน์ พร้อมทีมแพทย์จากกองบิน 5 และจุดที่ 3 ที่ อบต.ร่อนทอง มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดให้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคหวัด ปวดเมื่อย ปวดท้อง นอนไม่หลับ น้ำกัดเท้าเป็นจำนวนมาก

นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าภายหลังมีการฟื้นฟูอาคารสถานที่แล้ว ล่าสุดโรงพยาบาลบางสะพานได้เปิดให้บริการทุกแผนก โดยมีประชาชนจำนวนมากมารับบริการ จึงขอให้ญาตินำส่งผู้ป่วยและผู้มีนัดตามใบสั่งแพทย์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามปกติ

Visitors: 29,512