ทุ่มงบกว่า 18 ล้าน ปรับปรุงถนน

วันที่ 13 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน นายเศรษฐ์ จันทอาด รอง ผอ.แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ฝ่ายปฏิบัติการ ประชุมร่วมกับนายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 15 นายชนินทร์ กิตตินันทวรกุล ผอ.ส่วนแผนงานสำนักงานทางหลวงที่ 15 นายสมเกียรติ จันทรปุโรหิต หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ระหว่าง กม. ที่ 221+500 - กม.223+000 (บริเวณชุมชนหัวนา – ชุมชนพุทธไชโย ) โดยการเสริมผิวจราจร ขยายไหล่ทาง ปรับปรุงระบบระบายน้ำและทางเท้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

นายเศรษฐ์ จันทอาด กล่าวว่ากรมทางหลวงดำเนินงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว ตามข้อร้องเรียนของประชาชน เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมบริเวณชุมชนหัวนา - ชุมชนพุทธไชโย อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ผ่านย่านชุมชนและเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ซึ่งมีการสัญจรเป็นจำนวนมาก ทั้งในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาล จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบระบายน้ำเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จัดระเบียบสองข้างทาง เป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุและสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกปลอดภัย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,339,000 บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.61 - 17 มี.ค. 62 ระหว่างที่กำลังดำเนินการ ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังด้วย.

Visitors: 28,708