สักการะตอไม้จันทน์หอม

วันที่ 14 พ.ย.61 ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (POWER of Kuiburi) มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ พิพัฒน์เสถียรไทย กำนันตำบลกุยบุรี นำสมาชิกเครือข่ายฯ เป็นตัวแทน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวกุยบุรีจำนวนมาก ประกอบพิธีสักการะตอไม้จันทน์หอม เนื่องในวันครบรอบ 2 ปีที่ใช้สร้างพระโกศจันทน์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.59 เจ้าหน้าที่กองพิธีการ สำนักพระราชวัง ประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมจากป่ากุยบุรี เพื่อจัดสร้างพระโกศจันทน์ทรงพระบรมศพ ประดิษฐานเหนือพระจิตกาธาน บนพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง ซึ่งในวันนี้เป็นวันครบรอบ 2 ปี ของการตัดไม้จันทน์หอม ชาวกุยบุรีจึงร่วมกันนำดอกไม้สีเหลืองมาถวายสักการะบูชาเทพาอารักษ์ ที่ปกปักรักษาตอไม้จันทน์หอมและป่ากุยบุรี ตามราชประเพณีไม้จันทน์หอม ที่นำไปใช้สร้างพระโกศ ต้องเป็นต้นที่ยืนตายตามธรรมชาติ หรือตายพรายเท่านั้น จากนั้นทุกคนที่มาร่วมงาน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

สำหรับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นแหล่งที่มีไม้จันทน์หอมมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเคยใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาแล้ว ซึ่งหลังจากตัดไม้จันทน์หอมแล้ว จะปลูกไม้ทดแทน และมีการรักษาตอไม้ที่ตัดออกไปใช้งาน เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะสืบต่อไป.

Visitors: 28,698