เมืองโอ่งเกมส์ 2018

วันที่ 15 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมในพิธีส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง “เมืองโอ่งเกมส์ 2018”  ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยครั้งนี้เทศบาลเมืองหัวหินได้ส่งนักกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 123 คน แยกเป็นนักกีฬาชาย 88 คน นักกีฬาหญิง 35 คน และผู้ควบคุม, ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ 34 คน รวมทั้งสิ้น 157 คน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 17 พฤศจิกายน ที่ จ.กาญจนบุรี จำนวน 11 คน ทั้งนี้ มีเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินได้รับรางวัลจากการแข่งขันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายศุภกร งามน้อย นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย,  นายฉัตริน งามน้อย นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย และนายอลงกรณ์ ส้มเพชร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

Visitors: 28,708