พิธีเปิดจตุรมิตรหัวหิน

วันที่ 16 พ.ย.61 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมกีฬา-วิชาการจตุรมิตรหัวหิน ครั้งที่ 8” ประกอบด้วย 4 สถาบันการศึกษาได้แก่ โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนหัวหินวิทยาคมและโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีนายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ นายกสมาคมพัฒนากีฬาหัวหิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าทั้ง 4 สถาบัน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

สมาคมพัฒนากีฬาหัวหินได้ดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2553 ใช้ชื่อว่า “ฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่าจตุรมิตรหัวหิน” ต่อมาปี 2554 ได้จัดแข่งขันฟุตบอลศิษย์ปัจจุบันด้วย และใช้ชื่อว่า “ฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรหัวหิน” จนปี 2556 ได้เพิ่มการแข่งขันทักษะวิชาการเข้าไปด้วยจึงใช้ชื่อว่างาน “มหกรรมกีฬา - วิชาการ จตุรมิตรหัวหิน” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดงาน แบ่งการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทได้แก่ 1.วอลเลย์บอลนักเรียนชาย 2.วอลเลย์บอลนักเรียนหญิง แข่งที่โดมโรงเรียนหัวหิน 3. ฟุตบอลชายศิษย์เก่า 4. ฟุตบอลชายศิษย์ปัจจุบัน แข่งขันที่สนามฟุตบอลชุมชนเขาตะเกียบ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 61.

Visitors: 28,741